HSP

Ieder mens, volwassene of kind, kan baat hebben bij psycho-kinesiologie, maar bij hoogsensitieve personen (HSP) kan deze methode echt zorgen voor een doorbraak. Dat heeft te maken met het feit dat HSP’ers al vanaf hun geboorte relatief gevoeliger zijn voor indrukken van buitenaf, waardoor zij uiteindelijk in de loop van hun leven klachten of problemen ontwikkelen die met de verwerking hiervan te maken hebben.

Meer nog dan bij de gemiddelde mens speelt bij HSP’ers het dilemma van de kloof tussen het bewuste en het onbewuste een bijzonder grote rol. En ook al kunnen juist de meeste HSP‘ers hun gevoelens zeer duidelijk verwoorden, toch blijkt in de praktijk dat dit vaak geen of weinig effect heeft op de energiedoorstroming in hun lichaam en daarmee op het herstel van hun lichamelijke en geestelijke balans. Psycho-kinesiologie kan voor dit dilemma een uitkomst bieden door met behulp van de armspiertest de weg naar het onbewuste op zeer heldere manier toegankelijk en voelbaar te maken.
Bij hoogsensitieve kinderen (HSK) zie ik vooral de verwarring rondom het vaak te vroeg opgeplakt krijgen van etiketten zoals AD(H)D (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) of ODD (Oppositional Defiant Disorder). Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind. Een belangrijk verschil met de term hoogsensitiviteit is dat het hier geen aandoening betreft maar een gave of kwaliteit waarvoor het kind niet behandeld hoeft te worden maar waarmee het moet leren omgaan.

Naast bovengenoemde verwarring merk ik bovendien een toenemende weerstand van ouders tegen het te snelle gebruik van reguliere medicatie, terwijl veel kinderen ook zeer goed reageren op Bachbloesemremedies en op natuurlijke homeopathische en/of fytotherapeutische middelen die geen negatieve bijwerkingen hebben en waarbij de spontaniteit van het kind behouden blijft.

Overigens is in bepaalde gevallen reguliere medicatie wel degelijk zinvol en noodzakelijk, maar dan kan dit uiteraard uitsluitend worden voorgeschreven en begeleid door een arts.