Privacy, cookies en disclaimer

UW PRIVACY

Uw persoonlijke gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij  PRAKTIJK VOOR ENERGETISCHE GENEESWIJZEN daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw medische gegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Anne Marie Mojet, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De behandeldossiers worden in een afsluitbare kast, uitsluitend op papier, bewaard;
  • Als uw behandelend therapeut als enige toegang tot de gegevens in uw dossier heb;
  • Een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota (factuur) die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De naam van uw zorgverzekeraar en uw polisnummer
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling met aanvullende prestatiecode
  • De kosten van het consult

COOKIES

Op deze website worden geen cookies gebruikt, noch wordt op de website naar uw gegevens gevraagd. Indien u contact met mij wilt opnemen, kunt u dat via de genoemde contactgegevens doen.

COPYRIGHT

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links, zijn eigendom van  PRAKTIJK VOOR ENERGETISCHE GENEESWIJZEN. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  PRAKTIJK VOOR ENERGETISCHE GENEESWIJZEN. Deze toestemming is eveneens nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

DISCLAIMER

De vertoonde informatie op deze website is door PRAKTIJK VOOR ENERGETISCHE GENEESWIJZEN met zorg samengesteld, echter onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen. PRAKTIJK VOOR ENERGETISCHE GENEESWIJZEN wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website, voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die aan deze website zijn gelinkt.

Natuurgeneeskunde en Energetische Geneeswijzen kunnen op geen enkele manier de (huis)arts of specialist vervangen en zijn daarom ondersteunend en complementair aan de reguliere gezondheidszorg!