Rouw- en verliesverwerking

In ons leven komen wij onherroepelijk met verschillende soorten van verlies in aanraking. Daarbij kan het gaan om het overlijden van een dierbare, om rouw na een echtscheiding, verlies van gezondheid, maar ook om het kwijtraken van een baan of het in rook zien opgaan van een toekomstdroom.

Verlies heeft een enorme impact op ons. Wanneer wij de emoties van het verlies niet goed verwerken kan dit tot aanhoudende lichamelijke, psychische en/of emotionele klachten leiden. Deze kunnen ook nog lange tijd na de verlieservaring optreden, waardoor de oorspronkelijke oorzaak in een groot deel van de gevallen niet goed meer kan worden aangewezen en we soms heel lang in vicieuze cirkels van pijn blijven vastzitten.

Psycho-kinesiologie maakt het mogelijk om complexe rouw- en verlieservaringen bewust te maken. Vaak bestaat er een analogie of overeenkomst tussen de trauma’s uit het verleden en die uit het heden. Dit vormt dan ook de verklaring waarom men soms op actuele situaties zo heftig reageert. Door middel van de psycho-kinesiologie help ik de cliënt om de opgestapelde verlieservaringen te verwerken en te integreren, zodat aanwezige klachten kunnen verminderen of in bepaalde gevallen zelfs kunnen verdwijnen.
Voor mensen die moeite hebben om over hun gevoelens te praten kan psycho-kinesiologie een uitkomst zijn. Ook wanneer iemand erg in het hoofd zit en moeilijk bij zijn gevoel kan komen weet de psycho-kinesiologie vaak een brug te slaan naar het onontgonnen gebied in het onbewuste, waarin zoveel emoties opgeslagen liggen die nog ontdekt en bewust gemaakt willen worden.